Promocija Leksikona odgojnih i obrazovnih znanosti, u izdanju Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske biti će održana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u Amfiteataru "Antun Branko Šimić",  6. prosinca 2017. u 12:00 sati.
Svi ste pozvani. 

Leksikon odgojno-obrazovnih znanosti djelo je iznimne vrijednosti, a njegova je pojava kulturni događaj koji se, prema sudu recenzenata, na hrvatskom tržištu javlja svakih 25 godina, što se može lako dokumentirati iz povijesti hrvatske historiografije. Djelo je karakteristično po znanstvenoj ozbiljnosti, društvenoj aktualnosti i humanističkoj viziji u sagledavanju odgojno-obrazovne problematike i traženju adekvatnih rješenja.

Leksikon je prijevod talijanskog djela Dizionario di scienze dell’educatione  što ga je priredio Fakultet odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog sveučilišta u Rimu, a njegovo drugo, popravljeno i prošireno izdanje, objavila izdavačka kuća toga sveučilišta, LAS – Roma. Djelo je plod bogatog iskustva, velikog znanja i dugogodišnjeg rada renomiranih autora, koji su u ovo djelo saželi vrijedne rezultate, objavljene u brojnim specijaliziranim studijama, knjigama, časopisima i drugim edicijama. Sada, u izdanju Akademije odgojno obrazovnih znanosti Hrvatske, Leksikon je dostupan na hrvatskom jeziku.

184 autora iz raznih zemalja, ponajviše iz onih u kojima se odgojno- obrazovna problematika najviše proučava, u 986 jedinica i 605 natuknica (dakle 1591 odrednica), obradila su aktualne odgojno-obrazovne teme te ponudila vrsnu sintezu stvarnog stanja i sadašnjeg znanja o odgojno-obrazovnoj problematici.

Leksikon je namijenjen ponajprije studentima i profesorima odgojno-obrazovnih (društveno-humanističkih)znanosti fakulteta, sveučilišta i viših škola, odgajateljima, roditeljima i svima zainteresiranima za odgojne i školske probleme na različitim razinama i u različitom kontekstu: novinarima, političarima, sindikalcima.

 

Glazbeni uvod

Pozdravni govori

Prof. dr. Ante Bežen:

Glazbeni intermezzo

Prof. dr. Ante Pavlović

Prof. dr Ivica Musić

Glazbeni intermezzo

Ivan Marijanović