RASPORED MISA I BLAGOSLOV POLJA U ŽUPI DOLJANI

28. travnja, u 11 sati: ORLOVAC, (rana misa u župnoj crkvi u 9 sati; na Risovcu u 13 sati)

5. svibnja, u 11 sati: ILIJINO GROBLJE, (misa na Risovcu u 13 sati)

12. svibnja, u 11 sati: KOSNE LUKE, (rana misa u župnoj crkvi u 9 sati; na Risovcu u 13 sati)

19. svibnja, u 11 sati: SOVIĆI, (rana misa u župnoj crkvi u 9 sati; na Risovcu u 13 sati)

26. svibnja, u 11 sati: STUPARI, (rana misa u župnoj crkvi u 9 sati; na Risovcu u 13 sati)

16. lipnja, u 13 sati: RISOVAC - STEĆCI, (misa u župnoj crkvi u 9 sati)

23. lipnja, u 13 sati: RISOVAC - KRŠ, (misa u župnoj crkvi u 11 sati)

29. lipnja, u 18 sati: misa uočnica DIVINA DANA na KEDŽARI

30. lipnja, u 11 sati: DIVIN DAN na KEDŽARI (rana misa u župnoj crkvi u 7 sati)


BLAGOSLOV POLJA ZA ŽUPE JABLANICA I DREŽNICA U 2024. GODINI

KREMENAC – subota, 27. travnja u 11 sati.

GORNJA GRABOVICA – subota, 27. travnja u 13 sati.

JABLANICA – JARIŠTE – 28. travnja u 11 sati.

VRDI (groblje) – 5. svibnja u 12 sati.

RAIČEVO GROBLJE – DONJA DREŽNICA – 5. svibnja u 15 sati.

RADEŠINE – 12. svibnja u 11 sati.

RAIČEVO GROBLJE – GORNJA DREŽNICA – 12. svibnja u 14 sati.

ŠARIĆA GROBLJE – GORNJA DREŽNICA – 12. svibnja u 15 sati.

GLOGOŠNICA – Duhovi – 19. svibnja u 11 sati.

ĆOPI – Duhovi – 19. svibnja u 13 sati.

VRATINCI – Sv. Iluminat – četvrtak, 23. svibnja u 11 sati.

DONJA GRABOVICA – Presveto Trojstvo – 26. svibnja u 11 sati.

PERUTAC – 9. lipnja u 14 sati.

ZARUŽJE – Sv. Ante – četvrtak, 13. lipnja u 17 sati.

VRATINCI – Sv. Ivan – ponedjeljak, 24. lipnja u 11 sati.

VRDI – Petrovdan – subota, 29. lipnja u 18 sati.

JAVORIK – 14. srpnja u 11 sati.

DREŽNICA – Sv. Ilija – subota, 20. srpnja u 18 sati.

OMETALJKA – 18. kolovoza u 12 sati.

 

Facebook

Idi na vrh