BOŽIĆ - POLNOĆKA:

                Risovac - 22:00

                Doljani - 24:00

BOŽIĆ - DANJA MISA (utorak, 25.12.):

                Doljani - 11:00

                Risovac - 13:00

SVETI STJEPAN (srijeda, 26.12.):

                Doljani - 11:00 (Misa za Sovićane)

                Blagoslov obitelji poslije mise u Sovićima.

SVETI IVAN (četvrtak, 27.12.):

                Doljani - 11:00

                Blagoslov obitelji poslije mise, redoslijedom: Kosne Luke, Stupari, Orlovac.

NEVINA DJEČICA (petak, 28.12.):

                Doljani - 09:00

                Blagoslov obitelji poslije mise, redoslijedom: Šarančevići, Kraje, Krkača.

SVETA OBITELJ (nedjelja, 30.12):

                Doljani - 11:00

                Risovac - 13:00

                Blagoslov obitelji poslije mise na Risovcu (domaći).

STARA GODINA (ponedjeljak, 31.12.):

                Doljani - 16:00 (Misa zahvalnica)

NOVA GODINA (utorak, 1.1.):

                Doljani - 11:00

                Risovac - 13:00

2.1.2019. (srijeda):

                Blagoslov obitelji na Risovcu (vikendice).

BOGOJAVLJENJE (nedjelja, 6.1.):

                Doljani - 11:00

                Risovac - 13:00

                Blagoslov vode i soli.

KRŠTENJE GOSPODINOVO (nedjelja, 13.1.):

                Doljani - 11:00

                Risovac - 13:00

 Župnik:

Fra Stjepan Pavličević 

Doljani.info

Idi na vrh