BOŽIĆ-MISA POLNOĆKA (nedjelja, 24.12.):

U crkvi na Risovcu s početkom u 22:00 sata 

U župnoj crkvi u Doljanima s početkom u 24:00 sata

 

BOŽIĆ - DANJA MISA (ponedjeljak, 25.12.):

U župnoj crkvi u Doljanima u 11:00 sati

U crkvi na Risovcu u 13:00 sati

 

SVETI STJEPAN ("Sovićka misa", utorak, 26.12.):

Misa u župnoj crkvi u Doljanima  u 11:00 sati

Blagoslov obitelji poslije mise: Sovići i Kraje

 

SVETI IVAN (srijeda, 27.12.):

Misa u župnoj crkvi u Doljanima  u 9:00 sati 

Blagoslov obitelji poslije mise: Kosne Luke i Orlovac

 

NEVINA DJEČICA (četvrtak, 28.12.):

Misa u župnoj crkvi u Doljanima  u 9:00 sati 

Blagoslov obitelji poslije mise: Stupari, Šarančevići i Krkača.

 

SVETA OBITELJ (nedjelja, 31.12.):

Misa u župnoj crkvi u Doljanima  u 11:00 sati

Misa u crkvi na Risovcu u 13:00 sati

Blagoslov obitelji poslije mise: Risovac (domaći žitelji)

 

Facebook

Idi na vrh