Obavještavamo i pozivamo sve Hrvatske stradalnike Domovinskog rata civilne žrtve sukladno Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata (Sl.novine FBiH broj 60/ 23) da će se osnivačka Skupština Hrvatske udruge civilnih žrtava rata održati dana 16.03.2024.sa početkom u 19 h u Hrvatskom domu na Milaševcu u Doljanima, općina Jablanica.

Pozivamo sve stradalnike civilne žrtve rata, žene i muškarce da dođu na ovu Skupštinu kako bi ostvarili i zaštitili svoja prava kao stradalnici. Posebice one koji su bili zarobljeni u logoru Muzej u Jablanici.

Predsjednik Inicijativnog odbora
Vlado Zelenika

 

 

Facebook

Udruge u Doljanima

Idi na vrh