Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu
više informacija možete vidjeti klikom na link: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/natjecaji-574/objavljen-je-1-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-u-svrhu-ostvarenja-financijske-potpore-za-2023-godinu/6256

 

Facebook

Udruge u Doljanima

Idi na vrh